• حمل هوایی از کلیه فرودگاه های بین المللی سراسر اروپا ، آسیا ، آمریکا و آفریقا به فرودگاه امام خمینی و بالعکس
  • حمل هوایی خرده بار و نمونه بار آزمایشگاهی و سایر بارها  با امکان تحویل کالا در محل
  • حمل بارهای فاسد شدنی در کوتاهترین زمان ممکن با کلیه خطوط هوایی داخلی و خارجی کالا
  • امکان تشریفات گمرکی جهت صادرات و همچنین ترخیص کالا در فردوگاه امام و پیام .
  •  ارائه سرویس (Door to Door  )

فرم درخواست خدمات