ما با در اختیار داشتن واگن های مسقف، لبه بلند، لبه کوتاه، مسطح، فله بر و مخزن دار یکی از ارائه کنندگان مطرح و موثر در زمینه حمل ونقل ریلی بار درکشور هستیم که با توجه به ارتباط کاری پیوسته با راه آهن ج.ا.ا و سایر کشورها و شرکت های توانمند این بازار امکان بهره گیری از توان بالای حمل و نقل ریلی را دارا می باشیم.

سرویس های ریلی ما شامل:

حمل انواع مواد معدنی، مواد سوختی، روغنی و دپوی نفتی به مقاصد داخلی و خارجی و بنادر جهت صادرات

حمل انواع کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی با مناسبترین قیمت از کلیه ایستگاه ها و مبادی مرزهای داخل کشور به کلیه ایستگاه های راه آهن کشورهای آسیای میانه، اکراین و کشورهای حوزه دریای بالتیک طبق موافقتنامه منعقده ایران با کشورهای آسیای میانه   (SMGS) و کشورهای ترکیه برابر تعرفه  TEA و اروپا

ارائه کلیه خدمات ریلی بین المللی از جمله انجام فورواردری، تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، عملیات تخلیه و بارگیری، بسته بندی و انبارداری انواع محمولات

حمل بین المللی انواع خودروهای سواری به وسیله واگن ها و ماشین های  مخصوص حمل خودرو به کشورهای آسیای میانه، ترکیه

´

´

فرم درخواست حمل کالا