واحد بازرگانی بین الملل تی بی اس

يكي از انواع خوشه های صادراتي است كه براي كمك به بنگاه هاي اقتصادي درجهت ورود به بازارهاي جهاني و افزايش صادرات كالا يا خدمات بنگاهها ايفاي نقش مي كند.اين گروه بسته به شرايط و نياز مي توانند مديريت تمام و يا بخشي از فعاليتهاي صادراتي بنگاه هاي اقتصادي مخصوصا بنگاه هاي كوچك و متوسط را بعهده بگیرد. واحد بازرگانی تی بی اس  يك واحد كاملا مستقل مي باشد كه مانند يك واحد  فروش صادراتي براي بنگاهها عمل مي كند و بر اساس يك قرارداد رسمي كه جهت مديريت امر صادرات شركتها یا تولید کنندگان منعقد مي كند ، مي تواند نمايندگي انحصاري يا غير انحصاري تمام يا بخشي از محصولات توليدي و يا خدمات آنها را در بازارهاي خارجي داشته باشد.

نکته مهم :

گروه بین المللی تی بی اس تردینگ را نبايد با شركتهاي بازرگاني كه معمولا به دنبال پيدا كردن مشتري خارجي هستند و هيچ تعهدي به توليدكننده ندارند اشتباه شوند. تعهد در قبال حفظ رابطه بلند مدت با توليد كنندگان ومصرف كنندگان ، ماهيت واحد بازرگانی بین المللی تی بی اس را از ساير واحد هاي تجاري متمايز مي نمايد. به عنوان بخشي از اين تعهد :

  1. گروه بین المللی تی بی اس تردینگ در زمينه ارتقاء ارزش افزوده مي كوشد كه زمينه هايي غير از بازاريابي بين المللي را پوشش مي دهد .
  2. خدماتي را در راستاي ايجاد تقاضا در بازار هاي بين المللي و همچنين نحوه پردازش و پاسخ صحيح به تقاضاي بازارهاي خارجي و به عبارتي تسهيل تجارت خارجي به بنگاهها ارائه مي دهد كه در نتيجه بنگاههاي اقتصادي از ورود به بازارهاي جهاني منتفع مي شوند
  3. واحد بازرگانی بین المللی تی بی اس هم از ايجاد رابطه بلند مدت بين توليد كننده و خريدار سود مي برد و حاصل آن براي كشور نيل به يكي از اهداف مهم توسعه يعني توسعه صادرات غير نفتي مي باشد.

ماموریت ما:

تامین محصولات و حمل و نقل کالا برای بازارهای خارجی. با توجه به ماموریت مذکور، توسعه پایدار بازارهای صادراتی در دستور کار قرار دارد. از این رو حضور قدرتمند در رویدادهای تجاری بازارهای هدف و گسترش روش های همکاری کارآمد با شرکای تجاری بالقوه در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

فرم درخواست خدمات